Mua nhà ở xã hội cần những điều kiện gì ?

mua-nha-o-xa-hoi-can-nhung-dieu-kien-gi-1.jpg

1. Nhà ở xã hội là gi ?

Theo quy định tại khoản 7 điều 3 Luật nhà ở 2014 nhà ở xã hội được định nghĩa là nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.

Theo quy định khoản 1 điều 7 nghị định 100/2015/NĐ-CP nhà ở xã hội được phân thành 2 loại :

 • Nhà ở xã hội là nhà chung cư : Đối với nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn , quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu 25m2 mặt sàn và tối đa 70m2 mặt sàn. 
 • Nhà ở xã hội là nhà liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích xây dựng không vượt quá 70m2.

2. Đối tượng nào được mua nhà ở xã hội :

Theo quy định tại điều 49 Luật nhà ở 2014 những đối tượng được mua nhà ở xã hội bao gồm :

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực thôn.
 • Hộ gia đình tại khu vực thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị 
 • Người lao động đang việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 • Cán bộ công chức, viên chức, theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 
 • Các đối tượng đã trả lại nhà công vụ theo quy định tải khoản 5 điều 81 của luật nhà ở 2014
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

3. Điều kiện được mua nhà ở xã hội 

Theo quy định tại khoản 1 điều 51 luật nhà ở 2014 các đội tượng được mua nhà ở xã hội kể trên cần đáp ứng các điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, cụ thể :

Điều 51. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây:

a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;

c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

Theo đó, các đối tượng được mua nhà ở xã hội cần đáp ứng 3 điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập như sau:

- Về nhà ở, đối tượng được mua nhà xã hội phải là những người chưa sở hữu được nhà ở riêng; phải là cá nhân chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại khu vực sinh sống; trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình, diện tích ngôi nhà chỉ ở mức bình quân đầu người so với toàn hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu.

- Về cư trú, đối tượng được mua nhà ở xã hội phải đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không đăng ký thường trú, thì phải đăng ký tạm trú từ một năm trở lên

- Về thu nhập, đối tượng được mua nhà ở xã hội còn phải thỏa mãn điều kiện về thu nhập như sau:

+ Phải là cá nhân không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên;

+ Phải thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Trân trọng!

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

Tải bảng giá
Họ Tên *
Phone *
+